Í viðskiptum er mikilvægt að hafa skýra stefnu og markmið. Domus fasteignasala hefur lagt umtalsverða vinnu í að mynda stefnu þar sem skilgreint er hvað fyrirtækið á að standa fyrir og hvaða virði við veitum viðskiptavinum okkar.  Kjarna stefnu okkar má taka saman í eftirfarandi málsgrein:

Domus er hágæða fasteignasala sem leggur áherslu á framúrskarandi þjónustugæði við viðskiptavini sem eru að kaupa eða selja fasteign.  Domus býður þjónustu sem auðveldar líf viðskiptavina og að þjónustuupplifunin í heild fari fram úr væntingum.

Vegna þessarar skýru stefnu vita viðskiptavinir okkar hvers þeir mega vænta þegar þeir eiga viðskipti við okkur.  Jafnframt leggur stefnan línurnar fyrir starfsmenn okkar; þeir vita til hvers er ætlast af þeim við framleiðslu þjónustunnar og samskipti við viðskiptavini.  Til að hnykkja enn frekar á  stefnu okkar höfum við sett okkur fjögur gildi sem við tökum mið af í öllu okkar starfi:

Umhyggja:
 Við sýnum fyrirhyggju og þjónustulund og sýnum viðskiptavinum umhyggju í öllu ferlinu.
Skýrleiki: Einföld og skýr framsetning á öllu efni og aðgerðum er mikilvægi, fasteignaviðskipti á mannamáli.
Fagmennska: Hæft og vel þjálfað starfsfólk leggur grunninn að því að fagmennsku sé gætt í hvívetna.
Framsækni: Við hættum aldrei að leita betri leiða til að leysa verkefni. Tækni leikur þar mikilvægt hlutverk.

Ofangreind stefna og gildi eru innleidd í fyrirtækið með því að hrinda í framkvæmd stórum sem smáum  verkefnum sem hafa það að markmiði að byggja undir loforð okkar til viðskiptavina.  Meðal verkefna má nefna uppsetningu á öflugri heimasíðu, einfaldari verðskrá, eignamöppur á rafrænu formi og svo mætti lengi telja.

Domus fasteignasala | domus@domus.is


Keyrir á WebEd Pro frá hugsandi Mönnum: Hugsandi Menn